Progam Pengajian.

Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan - FEP

Sarjana Pentadbiran Perniagaan - MBA N/340/7/0439 (MQA/PA3629) 14/19 - 2 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kepujian) - BBA (N/345/6/0317 (MQA/PA2814) 13/18 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (kepujian) - BIF N/343/6/0101 (MQA/PA2812) 13/18 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (kepujian) - BEC N/345/6/0317 (MQA/PA2814) 13/18 - 3 Tahun
Doctor Falsafah (Pengurusan Dan Pentadbiran) - Ph.D(MA) N/345/8/0982 (MQA/PA8508) 16/21
Diploma Perakaunan - DIA N/344/4/0161 (MQA/PA3188) 13/18 - 3 Tahun
Diploma Pengajian Perniagaan - DPB R/340/4/0360/ (MQA/A9176) 13/18 - 3 Tahun
Asasi Pengurusan - FIM KA10577 (MQA/PA 2816) 13/18 - 1 Tahun

Fakulti Sains Sosial - FSS

Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling - MOC N/762/7/0011 (MQA3189) 13/18 - 2 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian - BOC N/762/6/0012 (MQA3190) 13/18 - 4 Tahun
Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak - DEC N/143/4/0123 (MQA/PA8594) 16/21 - 3 tahun

Fakulti Sains Infomatik - FSI

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (kepujian) - BIT N/481/6/0284 (MQA/PA2815) 13/18 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Animasi) - BMA N/482/6/0068 (MQA/PA4578) 14/19 3.5 Tahun
Diploma Sains Komputer - DCS R/481/4/0471 (A9175) 13/18 - 3 Tahun
Diploma Sains Komputer (Multimedia) - DIM N/481/4/0737 (MQA/PA5351) 16/21 - 3 Tahun
Asasi Teknologi Maklumat - FIT N/010/3/0189 (MQA/PA2816) 13/18 - 1 Tahun

Fakulti Pengajian Islam - FPI

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah) Dengan Kepujian - BUD N/221/6/0216 - 3.5 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan ( Kepujian ) - BSM N221/6/0215 - 4 Tahun
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) - BSY N/221/6/0198 (MQA/PA 8433) 16/21 – 3.5 tahun
Asasi Pengajian Islam - (FIS) N/221/3/0197 (MQA/PA 8461) - 1 Tahun

Pusat Pengajian Sains Kejururawatan - PPSK

Diploma Kejururawatan - DKJ R/723/4/0020/ (MQA/FA7990) 16/19

Fakulti Pengurusan Hospitaliti Dan Pelancongan - FPHP

Diploma Seni Kulinari - DCA N/811/4/0194 (MQA/PA3668) 14/19 - 2.5 Tahun
Diploma Pengurusan Pelancongan - DPL N/812/4/0061 (MQA/PA3143) 13/18 -2.5 Tahun
Diploma Pengurusan Hotel - DHM N/811/4/0192 (MQA/PA/3144) 14/19 - 2.5 Tahun