Tajaan dan Pinjaman.
  • PTPTN
  • Yayasan Negeri
  • YPM
  • MAIDAM

Nota : semua maklumat tertakluk
kepada pindaan yang dibuat oleh
setiap badan-badan penaja.

*klik senarai untuk maklumat lengkap

Maklumat lanjut.
Jabatan Tajaan & Pinjaman Pelajar
Kolej Universiti Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097101