Lembaga Pengelola Universiti ( LPU )

YM. Prof. Dato' Dr. Haji Tengku Mahmud bin Mansor,
(Pengerusi)

YBHG. Prof. Dr. Ab Aziz bin Yusof

YBHG. Prof. Dato' Dr. Sidek bin Baba

YBHG. Dato' Shaikh Harun bin Shaikh Ismail

YBHG. Prof. Dato' Sudin bin Haron

YBHG. Datuk Haji Salleh @ Hassan bin Ali

YBHG. Tuan Haji Muhammad bin Deraman

YBHG. Prof. Dr. Zubir bin Harun

YBHG. Prof. Dato' Haji Abdul Razak bin Haji Kechik
x
Close