PEJABAT BENDAHARI

Pejabat Bendahari ditubuhkan seiring dengan pengiktirafan kampus ini sebagai sebuah pusat tanggungjawab di bawah Universiti Putra Malaysia Serdang (UPMS) yang dinamakan sebagai Universiti Putra Malaysia Cawangan Terengganu (UPMT) mulai Jun 1996. Sebelum diiktiraf sebagai UPMT, segala urusan kewangan diuruskan sepenuhnya oleh Jabatan Bendahari UPMS.Sewaktu penubuhannya, Pejabat Bendahari hanya dianggotai oleh seorang Penolong Bendahari (W41), seorang kerani dan seorang jurutaip dan hanya mengendalikan proses bayaran kepada staf dan pembekal. Pada akhir 1996, Pejabat Bendahari UPMT telah diterajui oleh seorang Timbalan Bendahari (W48). Seiring dengan penubuhan Kolej Universiti Terengganu (UKT) pada Mei 1999 dan seterusnya di bawah struktur Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) mulai Mei 2001 yang diiktiraf sebagai sebuah universiti yang berautonomi penuh, Pejabat Bendahari terus berkembang dari segi struktur organisasi dan fungsinya sebagai sebuah jabatan yang bertanggungjawab menguruskan urusan kewangan universiti ini.

Fungsi / Tanggungjawab

Bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pengurusan kewangan termasuk aset universiti.
Bertanggungjawab ke atas menyedia, mengemaskini, dan melaksana dasar dan peraturan kewangan.
Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan dan perakaunan segala bayaran dan terimaan.
Bertanggungjawab dalam mengawal perolehan.
Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan kakitangan.
Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan pelajar.
Bertanggungjawab dalam menyediakan draf/cadangan belanjawan tahunan.

Senarai Unit

Unit Perakaunan

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Perolehan & Pengurusan Aset

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Akaun Pelajar & Pengurusan Kredit

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Tajaan dan Pinjaman

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) Yayasan Bank Rakyat

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102