BAHAGIAN HAL-EHWAL PELAJAR
Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA) merupakan satu bahagian yang menyediakan perkhidmatan dan latihan sebagai sokongan kepada proses pengajian dan penyelidikan mahasiswa di Kolej Universiti Bestari.

HEPA mempunyai misi untuk membantu mahasiswa supaya dapat menguasai bidang ilmu dan kemahiran insaniah bagi melahirkan graduan yang seimbang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Senarai Unit dan Fungsi/perkhidmatan
BHEPA berperanan melalui beberapa unit seperti berikut:

  • Unit Tajaan & Pinjaman Pelajar
  • Unit Kaunseling & Kerjaya
  • Unit Pembangunan Pelajar
  • Unit Sukan & Kebudayaan
  • Unit Kokurikulum
  • Unit Alumni
Maklumat lanjut.
Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097101
x
Close