BAHAGIAN PENDAFTAR

Bahagian ini merupakan jentera yang menyokong operasi University College, di mana segala hal yang berkaitan dengan pengurusan operasi, perjawatan, kewangan, pembangunan dalam Kolej digerakkan. Sebanyak lima (5) unit diwujudkan bagi mengendalikan operasi tersebut.

Senarai Unit/Jabatan

Unit Kebajikan Pelajar

Mohd Zainudin Bin Harun
College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Pemasaran

Tuan Zawari Bin Tuan Kechik
College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Kemasukan & Pengambilan Pelajar

Norfazilah Binti Mohd Ali
College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Senat & LPU

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102


Unit Perhubungan Pelajar Antarabangsa

College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102

Maklumat Lanjut,
Pejabat Pendaftar
College University Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6096097102 samb 1014 (Pendaftar)