Penjadualan dan Peperiksaan

* klik pada tarikh untuk jadual!

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan - FEP

KuliahPeperiksaan
Sarjana Pentadbiran Perniagaan - MBA--
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kepujian) - BBA27/11/2017, -
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (kepujian) - BIF27/11/2017, -
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (kepujian) - BEC27/11/2017, -
Doctor Falsafah (Pengurusan Dan Pentadbiran) - Ph.D(MA)--
Diploma Seni Kulinari - DCA27/11/2017, -
Diploma Perakaunan - DIA27/11/2017, -
Diploma Pengurusan Teknologi Perakaunan (DDW)- UTM--
Diploma Pengurusan Pelancongan - DPL27/11/2017, -
Diploma Pengurusan Hotel (DPH) - UITM--
Diploma Pengurusan Hotel - DHM27/11/2017, -
Diploma Pengajian Perniagaan - DPB27/11/2017, -
Asasi Pengurusan - FIM27/11/2017, -

Fakulti Sains Sosial - FSS

KuliahPeperiksaan
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling - MOC--
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian - BOC27/11/2017, -
Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak - DEC27/11/2017, -
Diploma Kejururawatan - DKJ27/11/2017, -

Fakulti Sains Komputer - FSK

KuliahPeperiksaan
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (kepujian) - BIT27/11/2017, -
Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Animasi) - BMA27/11/2017, -
Diploma Sains Komputer - DCS27/11/2017, -
Diploma Sains Komputer (Multimedia) - DIM--
Asasi Teknologi Maklumat - FIT27/11/2017, -

Fakulti Pengajian Islam - FPI

KuliahPeperiksaan
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah) Dengan Kepujian - BUD27/11/2017, -
Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan ( Kepujian ) - BSM27/11/2017, -
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) - BSY27/11/2017, -
Asasi Pengajian Islam - (FIS)27/11/2017, -

x
Close